Välj en sida

Välj ditt försäkringsbeloppp

som du vill fa ut skattefritt upp till 12 månader

Nollställ
Vad är betalskydd?

Betalskydd är en försäkring som ska släppa en del av oron det kan innebära om man förlorar jobbet eller av hälsoskäl blir sjukskriven en längre tid. Det fungerar som ett komplement till de grundläggande ersättningar man får från t.ex a-kassa. För att teckna försäkringen måste du uppfylla alla anslutningskrav.

När gäller betalskyddet?

Vid 100% arbetsoförmåga eller ofrivillig 100%-ig arbetslöshet kan den försäkrade få ersättning i upp till 12 månader, förutsett att sjukskrivningen/arbetslösheten varat i mer än 30 dagar (karensperiod). Vid dödsfall till följd av olycksfall utbetalas ett engångsbelopp. För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Vad täcker Fakturaskydd – passandebedömning

Försäkringen ger möjlighet att utöka ditt försäkringsskydd vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Produkten riktar sig till den som vill försäkra sina fasta kostnader vid minskad inkomst vid arbetslöshet, arbetsoförmåga eller dödsfall till följd av olycksfall. Du skall läsa villkoren för att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll.

Vem kan ansluta sig till betalskydd?
För att teckna Betalskydd behöver du uppfylla följande villkor: du har fyllt 18 år men inte 64 år. du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller om du är egenföretagare sedan minst 6 månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa. du är fullt arbetsför. du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till svenska socialförsäkringsförmåner. och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet. För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.
När gäller inte betalskyddsförsäkringen?

Vanligaste frågorna Här får du svar på dom vanligaste frågorna vi möts av. Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits inom 12 månader innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Ersättning betalas inte vid arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av arbetsoförmåga som börjar under kvalifikationstiden (30 dagar). Ersättningen betalas inte heller ut vid uppsägning på grund av misskötsel eller vid arbetslöshet på grund av egen uppsägning. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av ofrivillig arbetslöshet som börjar under kvalifikationstiden (120 dagar) eller om information om uppsägningen erhållas under kvalifikationstiden. För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Tillsyn och lagstiftning

Tillsyn och Lagstiftning Försäkringsförmedling Nordic Insurance & Benefits AB (556622-1445) – Särskilt Företagsnamn No Worries I sleep well – är registrerad försäkringsförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Nordic Insurance & Benefits AB Södra Gubberogatan 20 416 63 Göteborg PDF GDPR NORDIC INSURANCE & BENEFITS AB KOMMER PDF TILLSYN OCH LAGSTIFTNING KOMMER PDF PRIS FÖR DISTRIBUTION OCH RÅDGIVNING KOMMER

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org-nr: 516406-1003. Maiden Life Försäkrings AB, org-nr: 516406-0468 är försäkringsgivare för övriga moment. Maiden Life & General Box 70396 107 24 Stockholm, Sverige.

 

 

FÖRKÖPSINFORMATION & REKLAMATION

För- och efterköpsinformation
Bifogat finner du för- och efterköpsinformation.
PDF

Reklamation
För oss på Nordic Insurance & Benefit AB är det viktigt att du som kund är nöjd. Vi vill att du skall känna att du erhåller det du förväntar dig i din affärsrelation med oss. Är du av någon anledning missnöjd med en tjänst som Nordic Insurance & Benefit AB levererat är det nödvändigt att du hör av dig så snart som möjligt. Det gör att vi kan förbättra vårt samarbete och vår service till dig.
Om du är missnöjd med ett råd du fått, bör du i första hand vända dig till

Information-reklamation-Nordic-2

Anmälan-reklamation-Nordic-1

För-och-efterköpsinformation